Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.

[Církevní nakladatesltví], 1957. 831 s.