Biblí svatá aneb Všecka Svatá písma Starého i Nového zákona : Podle posledního vyd. Kralického z r. 1613.

s.n, 1951. 269 s.