Biblí svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového Zákona.

s.n, 1985. 831, 270 s.