Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : podle posledního vydání kralického z roku 1613.

Bible Societies, 1969. 270 s.