Biblí svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : podle posledního vydání kralického z roku 1613.

The British and Foreign Bible Society, 1965. 270 s.