Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona.

British and Foreign Bible Society, 1957. 953, 310 s.