Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : podle posledního vyd. kralického z r. 1613.

Biblická společnost britická a zahraniční, 1949. 270 s.