Biblí Svatá aneb Všecka Svatá písma Starého i Nového zákona : Podle posledního vydání kralického z roku 1613.

Biblická společnost britická a zahraniční, 1936. 831 - 270 - [I] s.