Biblí svatá, aneb, Všecka Svatá písma Starého i Nového zákona : podle posledního vydání kralického z roku 1613.

Britická i zahraničná společnost biblická, 1928. 831, 268 s.