Biblí svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : Podle posledního vydání kralického z roku 1613.

Britická i zahraniční společnost biblická, 1925. 831 - 268 s.