Biblí svatá aneb Všecka Svatá písma Starého i Nového zákona : podlé posledního vydání kralického z roku 1613.

Britická i zahraničná společnost biblická, 1920. 734, 220 s.