Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona : podle posledního vydání kralického z r. 1613.

Britská i zahraniční společnost biblická, 1911. 734, 220 s.