Biblí svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona.

Biblická společnost britická i zahraniční, 1904. 239 s.