Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona.

Nákladem Biblické společnosti britické a zahraničné, 1894. 758, 239 s.