Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového Zákona : podle posledního vydání kralického z r. 1613.

Britická a zahraniční společnost biblická, 1893. [1], 798, 261 s.