Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : se vší pilností opět přehlédnutá, ponapravená a v nově vydaná.

Biblická společnost britická a zahraniční, 1890. 758, 239 s.