Biblí Svatá aneb všecka Svatá Písma Starého i Nového Zákona : Podle posledního vydání kralického z roku 1613.

Britická i zahraniční společnost biblická, 1889. 798, 261 s.