Biblí svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : se vší pilností opět přehlédnutá, ponapravená a v nově vydaná.

Nákladem E. Reicharda a komp, 1872. 758, 239 s.