Biblí k svobodě! : almanach vydaný na památku stoletého trvání evangelické církve obojího vyznání v zemích koruny české a uherské.

Boh. Molnár, . 172 s.