Biblí česká, čili, Písmo Svaté Starého i Nového Zákona : podlé obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlednuté a výkladem opatřené. Díl II.

Borový, Klement
(Kniha Přísloví - Zjevení sv. Jana). S povolením kn. arcib. Ordinariatu Pražského. nákl. Dědictví Svatojanského, Tiskem kníž. arcib. knihtiskárny Rohlíček & Sievers, . [2], 494 s. Nový Zákon. [2], 348, [6] s.
Edice: Podíl údů Dědictví Svatojanského ; č. 75