Biblí Česká, čili, Písmo Svaté Starého i Nového zákona : podlé obecného latinského, od. sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené. 2. díl.

Rohlíček a Sievers, 1888. 494, 348, 11 s.