Biblí Česká, čili, Písmo svaté starého i nového zákona.

Desolda, Jan Nep. František; ed. Frencl, Innocenc Antonín
Nyní pak poznovu s mnohou pilností přehlédnuté, poopravené a příslušným výkladem opatřené prací Innocencia Ant. Frencla, doktora v bohosloví ... ředitele Dědictví Svatojanského [a Jana Nep. Desoldy] ... S dřevorytinami. Nákladem Karla Bellmanna, . 1978 s., [1] l. složené obr. příl; [8], VIII, 1972, [8] s., [1] mapa