Bible svatováclavská : evangelia.

ed. Kopecký, Milan
1. novočeské vyd. Blok, . 144 s.