Bible svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : podle posledního vydání kralického z r. 1613.

Levné knihy, 2009. 734, 220 s.