Bible svatá, aneb, Všecka svatá písma Starého i Nového zákona : podle posledního vydání kralického z roku 1613.

Levné knihy KMa, 2004. 734, 220 s.