Bible svatá aneb Všecka svatá písma Starého i Nového zákona.

Česká biblická společnost, 1991. 831, 270 s.