Bible Svatá aneb Všecka Svatá Písma Starého i Nového zákona : podle posledního vydání kralického z roku 1613.

Biblické dílo, 1979. 270 s.