Bible : Písmo svaté Starého a Nového Zákona. ekumenický překlad.

Česká katolická charita, 1985. 1007, 283 s., [8] s. map