Bible česká : (lidové vydání). Díl prvý, Knihy Starého zákona.

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1930. 135 s.