Bible česká : Dle obecného znění latinského se stálým kritickým zřetelem k původním textům.

ed. Tumpach, Josef; ed. Podlaha, Antonín
Se schválením nejdůstojnějšího kníž. arcib. ordinariatu v Praze. Nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého. - Tiskem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrby, . [4], 1344 s.