Bible česká, čili, Písmo swaté starého i nowého Zákona : podlé obecného latinského, od sw. Římské katolické církwe schwáleného wýkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponaprawené, wyswětlené a znowu wydané.

Knížecí arcibiskupská knihtiskárna, 1851. viii, 1433 s., [6] s.