Bible a nejnovější objevy v Palestině, Egyptě a Assyrii. Svazek první.

Vigouroux, Fulcran
Cyrillo-Methodějská tiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1896. xiv, xciii, 366 s.