Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad.

14. vyd., (5., opr. vyd.). Česká biblická společnost, . 1403 s.