Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad.

11. vyd. Česká biblická společnost, . 1007, 283 s., [8] s. obr. příl