Bible : písmo svaté Starého a Nového zákona : český ekumenický překlad.

13. vyd., (2. opr. vyd.). Česká biblická společnost, 2004. xii, 1291 s.