Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad.

8. vyd., (1. opr. vyd.). Česká biblická společnost, . xiii, 1814 s., 17 s. obr. příl; xi, 1580 s., 17 s. obr. příl; 1813 s., obr. příl