Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad.

7. přeprac. vyd., (5. vyd. v České biblické společnosti). Česká biblická společnost, . 1007, 283 s., [8] s. map