Bible : písmo svaté Starého i Nového zákona (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad.

6., přeprac. vyd., 4. vyd. v České biblické společnosti. Česká biblická společnost, 1995. 1007, 293 s.