Bible : písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih).

2. katolické vyd. Zvon, 1991. 1007, 283 s., [8] s. obr. příl