Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona.

Česká biblická společnost, 1991. 863, 287 s.