Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona.

il. Vančura, Bohumil
Biblická společnost v ČSR, 1990. 863, 287 s.