Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona : podle ekumenického vydání z r. 1985.

Biblická společnost, 1990. 287 s.