Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona.

Ústřední církevní nakladatelství, 1989. 863, 286 s.