Bible : Písmo svaté Starého a Nového Zákona : ekumenický překlad.

3. podstatně dopl. a přeprac. vyd. Česká katolická charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1985. 1 sv. (různé stránkování)