Bezvědomí a náhlé poruchy vědomí : soubor rozprav.

Pelnář, Josef
Vědecké nakladatelství a knihkupectví Jaroslava Tožičky, 1936. 101 s.
Edice: Kursy interní kliniky prof. Pelnáře a propedeutické kliniky prof. Prusíka pro praktické lékaře ; sv. 8