Bezváhový stav.

Kuśniewicz, Andrzej
1. vyd. Tatran, 1980. 375 s.
Edice: Prameň ; Zv. 192