Bezručovy pozdní múzy : korespondence s F. Veselou a M. Kristovou.

Bezruč, Petr; ed. Závodský, Artur
1. vyd. Melantrich, . 181 s.