Bezručova báseň "Kdo na moje místo? " ve slovanských překladech : k životní sedmdesátce autora Slezských písní.

Páta, Josef
[nákladem vlastním], 1937. 22 s.