Bezruč, Sova, Březina : výbor z básní.

Hikl, Karel
J. Laichter, 1926. 115 s., 1 list
Edice: Světla. Výbor souvislé četby školní ; II. serie