Bezradnosť náhlej osamotenosti.

Habaj, Ivan
1. vyd. Smena, 1988. 179 s.
Edice: Erb ; Zv. 49